ZHDG.NYSE ARCA
$
19.98
USD
-0.040(-0.20%)
12/07/24, 7:55 pm
20.02