VOT.NYSE ARCA
$
231.83
USD
-0.71(-0.31%)
19/07/24, 8:00 pm
232.48