M4 Money Supply (YoY)
0.60
%
-2.40(-80.00%)
26/05/24
0.00