CHFARS
$
952.46
ARS
3.06(0.32%)
21/02/24, 3:05 pm
0.00