CHFARS
$
1,017.98
ARS
-6.20(-0.61%)
20/06/24, 10:40 am
0.00