SEKCHF
Fr.
0.08
CHF
0.00010(0.12%)
18/04/24, 1:00 pm
0.00