M3 Money Supply (YoY)
5.75
%
-3.02(-34.44%)
26/05/24
0.00