M3 Money Supply (YoY)
6.50
%
-1.60(-19.75%)
26/05/24
0.00