M3 Money Supply (YoY)
7.70
%
-1.10(-12.50%)
18/02/24
0.00