MYRDKK
kr
1.47
DKK
0.00(0.00%)
14/04/24, 10:00 am
0.00