VEGI.NYSE ARCA
$
35.94
USD
0.42(1.18%)
12/07/24, 7:55 pm
35.52