HKDCHF
Fr.
0.11
CHF
0.0003(0.264%)
19/07/24, 1:30 pm
0.00