M2 Money Supply (YoY)
8.70
%
0.60(7.41%)
04/02/24
0.00