M2 Money Supply (YoY)
7.20
%
-1.30(-15.29%)
05/05/24
0.00