BTEK.NYSE ARCA
$
28.18
USD
0.193(0.69%)
12/07/24, 7:55 pm
27.99