RBA Commodity Index SDR (YoY)
-4.10
%
-17.10(-131.54%)
30/06/24
0.00